Image

Opdrachten van de BAR  :


Verdichting van het netwerk: de banden tussen de verschillende sociale en gezondheidsactoren in de buurt versterken.

Individuele doorverwijzing: ervoor zorgen dat sociaal geïsoleerde mensen in de buurt naar de juiste dienst worden doorgestuurd naargelang hun behoeften.

Collectieve informatieve en stimulerende acties rond gezondheid opzetten: ontmoetingsplaatsen voorzien waar de BAR mensen een luisterend oor kunnen bieden en hen het woord kunnen geven door de organisatie van informatieve en sensibiliseringsacties voor gezondheidspromotie en de uitwisseling van kennis en knowhow op het vlak van gezondheid.

Gemeenschapsacties en -projecten opzetten en ondersteunen op buurtniveau: deze gemeenschapsacties zijn ruimten voor solidariteit en sociale cohesie, waar men zich vrij kan uitdrukken, waar naar elkaar wordt geluisterd, waar banden worden opgebouwd, waar de strijd wordt aangebonden tegen sociale kwesties en waar men sociale verandering tracht teweeg te brengen.

Doelen van deze opdrachten :


De toegang tot diensten voor gezondheidszorg en tot sociale en culturele diensten verbeteren.

Het niet-gebruik van rechten tegengaan.

De sociale gezondheidsdeterminanten positief beïnvloeden

Daarvoor hanteren de BAR een outreachende aanpak :

 

De BAR werken buiten de institutionele muren en gaan naar de mensen toe, aangezien zij zelf niet naar de instellingen toe komen.

De BAR nemen zelf het initiatief om contact te leggen. Ze verlaten dus niet enkel de instellingen, maar vestigen ook de aandacht van de gebruikers op een bestaande activiteit.

Het team van de Buurtactierelais steunt de gewestelijke beleidsmaatregelen doorheen de opeenvolgende crisissen: COVID-19, opvang van Oekraïners, stijging van de energieprijzen, toegang tot voedselhulp, enz.

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

 Download 2023_RAQ_PUB_RA_NL-V02

                   Downloaden                                  Downloaden BAR - krant              Download Activiteitenverslag 2022

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.                 You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.           You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.